DODATKOWE ZASOBY

Kilka słów o SELFIE WBL

SELFIE WBL to bezpłatne narzędzie internetowe, które pomaga szkołom ocenić poziom wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz innowacyjnego i skutecznego kształcenia. Narzędzie SELFIE WBL to kwestionariusz składający się z krótkich stwierdzeń i pytań ze skalą odpowiedzi od 1 do 5, za pomocą którego można określić poziom umiejętności cyfrowych. Narzędzie zbiera odpowiedzi anonimowo, dlatego nie można przypisać poszczególnych odpowiedzi do konkretnej osoby, ale pozwala określić ogólny poziom wykorzystania technologii cyfrowych w nauce przez szkołę. Na podstawie otrzymanych danych SELFIE WBL generuje raport, w którym szkoła może zidentyfikować swoje mocne i słabe strony w korzystaniu z technologii.

Dzięki SELFIE WBL szkoły mogą uzyskać obraz swojej sytuacji w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, biorąc pod uwagę opinie nauczycieli, uczniów i dyrektorów szkół. Ten proces samooceny może pomóc w rozpoczęciu dialogu w szkole na temat potencjalnych obszarów wymagających poprawy. SELFIE WBL umożliwia także monitorowanie postępów z upływem czasu. (źródło: https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/about; ostatni dostęp 28/02/2024)