PODSUMOWANIE

Po ukończeniu tego modułu wiesz już, dlaczego ważne jest przygotowanie wszystkich zainteresowanych przed dokonaniem badania narzędziem. Możesz zidentyfikować i przekazać korzyści płynące z przeprowadzenia badania zainteresowanym stronom. Wiesz już także, jak uzyskać zaangażowanie zainteresowanych.

Narzędzie SELFIE WBL pozwala określić poziom wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach oraz poziom zaangażowania uczniów, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu i kadry kierowniczej w proces kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Realizacja samooceny wymaga zaangażowania nauczycieli, którzy będą przeprowadzać badanie wśród uczniów. Aby zmotywować nauczycieli, najlepiej przeprowadzić z nimi rozmowę, aby mogli zadać odpowiednie pytania.

Następny moduł jest silnie powiązany z poprzednim i dotyczy tego, na co należy zwrócić uwagę, gdy zainteresowani dokonują samooceny. Koncentruje się także na takim dostosowaniu pytań, aby jak najlepiej wykorzystać badanie  SELFIE WBL. Zalecamy zapoznanie się z tym i kolejnymi modułami.