Ćwiczenie 3 – Przeprowadź rozmowy przygotowawcze

 1. Rozmowa z nauczycielami, którzy będą koordynować proces samooceny wśród uczniów

Zbierz nauczycieli i zadaj im poniższe pytania. Bezpośrednie rozmowy są bardzo ważne – nauczyciele będą mogli zadać dodatkowe pytania i dowiedzieć się więcej o SELFIE WBL. 

 • Z czym kojarzy Ci się słowo SELFIE?
 • Jak rozumiesz termin „budowanie strategii cyfrowej szkoły”? Czym według Ciebie jest strategia cyfrowa?
 • Czego oczekujesz od badania SELFIE WBL?
 • Czy przychodzą Ci już na myśl pewne obszary w Twojej szkole (w związku z wykorzystaniem technologii cyfrowych w nauce), które uważasz za wrażliwe i w których dostrzegasz trudności?

Ważne jest także poinformowanie nauczycieli o czasie potrzebnym na dokonanie samooceny. W pozostałej części kursu opisujemy zajęcia grupowe mające na celu zwiększenie zaangażowania nauczycieli i liderów zmiany w przeprowadzanie badania i komunikowanie płynących z niej korzyści, na przykład w Module 5.

Następnie przedstaw badanie, jego cele i przykładowy raport, aby skonkretyzować działania. 

 1. Rozmowa z instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy przeprowadzą badanie narzędziem

Spotkaj się z instruktorami i zadaj im następujące pytania. Bezpośrednie rozmowy są bardzo ważne – instruktorzy będą mogli zadać dodatkowe pytania i dowiedzieć się więcej o SELFIE WBL.

 • Z czym kojarzy Ci się słowo SELFIE?
 • Jak rozumiesz termin „budowanie strategii cyfrowej szkoły”? Czym według Ciebie jest strategia cyfrowa?
 • Czy Twoja firma ma wdrożoną strategię cyfrową? Kiedy została opracowana? Czy jest to dokument, który „żyje”, z którego korzystają pracownicy? 
 • Czy według Ciebie firma może wesprzeć szkołę w budowaniu jej strategii cyfrowej?
 • Czy Twoja firma jest w stanie oddelegować pracownika do stałego kontaktu ze szkołą w kontekście wykorzystania technologii cyfrowych w nauce?
 • Czy kierownictwo firmy zgodzi się na ewentualne zmiany po opublikowaniu wyników badania SELFIE? Alternatywnie, jakie kroki należy podjąć w tym celu? (Uwaga: jeśli firma nie współpracuje i nie chce wprowadzać żadnych zmian w celu dokonania usprawnień, można zmienić firmę na uczestniczącą w badaniu)

Następnie przedstaw badanie, jego cele, jak wygląda raport i co można osiągnąć przeprowadzając taką samoocenę.