Ćwiczenie 1 – Przygotuj swoją szkołę do badania SELFIE WBL 

Przygotowując siebie i swoją szkołę do badania SELFIE WBL, wykonaj następujące kroki:

  • Wybierz menadżerów i nauczycieli, którzy będą koordynować badanie w Twojej szkole – mogą to być wychowawcy klas, pedagodzy itp. – wybierz tych, którzy chcą zaangażować się w badanie. Możesz także zaangażować przedstawicieli uczniów, np. stowarzyszenia uczniowskie, przedstawiciele szkół itp.
  • Przeprowadź rozmowę z kadrą kierowniczą i nauczycielami, którzy będą koordynować badanie wśród uczniów – patrz Ćwiczenie 3.
  • Prześlij informację pozostałym nauczycielom, prosząc ich również o wzięcie udziału w badaniu – patrz Ćwiczenie 2.
  • Wybierz kilka zakładów pracy i przeprowadź wywiady z przedstawicielami instruktorów – zobacz Ćwiczenie 3.
  • Przeanalizuj obecną cyfrową strategię szkoły.