Temat 1 – Na czym polega badanie SELFIE WBL?

W badaniu SELFIE WBL uczestniczy kilka grup zainteresowanych: dyrektor szkoły i kadra kierownicza, nauczyciele, uczniowie i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Każdy uczestnik powinien wiedzieć, na czym polega taka samoocena i dlaczego tak ważne jest, aby szczerze odpowiadać na pytania. Dobrym pomysłem jest przeprowadzenie rozmowy z każdą grupą zainteresowanych biorącą udział w badaniu. 

W badaniu powinno wziąć udział jak najwięcej uczestników. Dokładne instrukcje dotyczące wymaganej liczby osób można znaleźć w Przewodniku SELFIE 1:https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-07/selfie-guide-for-school-cordinators-july23_en.pdf (str. 12-13).  Jest to dobre rozwiązanie, jeśli w imieniu zakładu pracy w badaniu bierze udział osoba zajmująca się na co dzień kształceniem uczniów. 

Po dokonaniu samooceny szkoła otrzymuje raport, który można wykorzystać do zbudowania lub udoskonalenia cyfrowej strategii szkoły. W takim przypadku zalecamy analizę aktualnej cyfrowej strategii szkoły przed rozpoczęciem badania.

SELFIE WBL zapewnia także wgląd w poziom zaangażowania instruktorów praktycznej nauki zawodu w wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji oraz ich chęć podnoszenia kwalifikacji i wprowadzania innowacji w tym obszarze.

Uczestnikom należy dać 1 godzinę na dokonanie samooceny. W zależności od wielkości szkoły dyrekcja musi wyznaczyć co najmniej 1 lub 2 nauczycieli do pomocy współpracownikom w zrozumieniu i przygotowaniu do badania.