Czy jesteś gotowy(a) do nauki online? #TrybNaukiZdalnej #PraktycznePorady

WPROWADZENIE

Skuteczna i wydajna nauka online, hybrydowa lub po prostu przy użyciu narzędzi i platform cyfrowych w domu nie jest tak prosta, jak się wydaje! W kolejnym module chcielibyśmy przedstawić kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc Ci w skutecznym i efektywnym korzystaniu z tych narzędzi podczas nauki w domu. Zamieszczone tutaj sugestie i porady częściowo opierają się na doświadczeniach z pracy zdalnej podczas pandemii, a częściowo na sugestiach uniwersytetów specjalizujących się w edukacji online i nauczaniu mieszanym.

W tym module skupimy się na trzech następujących tematach:
1. Jakich kompetencji i umiejętności potrzebują uczniowie, aby skutecznie uczyć się online?
2. Dlaczego dla uczniów uczących się w domu ważne jest zarządzanie czasem  i jakie są najważniejsze aspekty zarządzania czasem podczas nauki w domu?
3 Prezentacja ogólnie dostępnych narzędzi do samooceny, służących do pomiaru przygotowania do nauki online

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że będziesz w stanie:

  • zrozumieć i zidentyfikować kompetencje wymagane do skutecznej nauki online w domu
  • zrozumieć i zidentyfikować kluczowe praktyki i narzędzia zarządzania czasem potrzebne do nauki online w domu
  • zidentyfikować obszary rozwoju, które pozwolą Ci uczyć się skuteczniej i wydajniej poprzez samokształcenie online z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.