Ćwiczenie 1

To ćwiczenie jest powiązane z sekcją „Przeczytaj” > Temat 1  Kluczowe umiejętności indywidualne. Przeczytaj zanim wykonasz ćwiczenie

Tutaj możesz ocenić swoje umiejętności i kompetencje. Określ swoje mocne i słabe strony 

Umiejętności miękkie i przekrojowePotrzebuję pomocy lub wsparciaJest OKJestem dobry i mógłbym nawet pomóc swoim kolegom i koleżankom z klasy
samodyscyplina
silna motywacja
ukierunkowanie na realizację celów i zadań
umiejętność samodzielnej oceny swoich postępów
wysoko rozwinięte umiejętności i chęć czytania i pisania
zdolność samozarządzania i planowania
zdolność zarządzania swoim czasem 
ukierunkowanie na wykonaniu zadania,
wytrwałość
samodzielność
umiejętność pracy grupowej online
Umiejętności techniczne i cyfrowe
podstawowa obsługa komputera
komunikacja i pisanie w środowisku cyfrowym
wyszukiwanie online  i krytyczne myślenie
Dodatkowe umiejętności życiowe
zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego 
gotowość do proszenia o pomoc