DODATKOWE ZASOBY

Ogólnodostępny i bezpłatny kurs rozwijający umiejętność zarządzania czasem
Ostatni dostęp 04/03/2024
https://help.open.ac.uk/time-management-skills/finding-a-strategy 

Odkryj narzędzia zarządzania czasem, które pomogą Ci osiągnąć sukces
Ostatni dostęp 04/03/2024 https://www.mindtools.com/aavjrgg/how-good-is-your-time-management

9 szybkich wskazówek dla uczniów mających problem z zarządzaniem czasem
Ostatni dostęp 04/03/2024 https://todayslearner.cengage.com/build-your-students-time-management-skills/

Zobacz także inny moduł pod tytułem “Etyka online – Jak zachowywać się odpowiedzialnie i okazywać szacunek innym w sieci”
Ostatni dostęp 04/03/2024 https://selfiewbl.academy.knowledgeinnovation.eu/courses/online-ethics-how-to-behave-responsibly-and-respect-others-when-i-am-online/ 

Strategiczne zarządzanie czasem z techniką Pomodoro

Ostatni dostęp 04/03/2024

https://www.pomodorotechnique.com

Lista aplikacji do zarządzania czasem dla uczniów

Poniższa krótka sekcja zawiera listę niektórych z popularnych aplikacji, które mogą skutecznie pomóc uczniom w zarządzaniu swoim czasem podczas nauki online.

1.Aplikacje poprawiające wydajność i kontrolowanie czasu – Apploye (platformy: Windows, Android, iOS, Mac, Linux, www)

2.Aplikacja poprawiająca koncentrację – Forest (platformy: Android, iOS, Google Chrome)

3.Aplikacja do codziennego planowania – ClickUp (platformy: Windows, Android, iOS, Mac, Linux, www)

4.Aplikacja do zarządzania kalendarzem – Kalendarz Google (platformy: Windows, Android, iOS, Mac, Linux, www)

5.Automatyczne blokowanie czasu – Reclaim (platformy: www)

6.Aplikacje do robienia notatek – Evernote (platformy: Windows, Android, iOS, Mac, www)

Inne aplikacje oferowane swoim studentom przez Uniwersytet Harvard: 

●Outlook Calendar

●Fantastical

●Calendly

●Plum Paper

●Moleskine

●Trello

●BaseCamp

●Slack

●Structured app

●Bullet journals

●Notion

Więcej informacji znajduje się pod poniższymi linkami:

7 najlepszych aplikacji do zarządzania czasem dla uczniów i studentów
Ostatni dostęp 04/03/2024
https://apploye.com/blog/time-management-apps-for-students/ 

8 wskazówek dotyczących zarządzania czasem dla studentów szkoły letniej Uniwersytetu Harvard
Ostatni dostęp 04/03/2024

https://summer.harvard.edu/blog/8-time-management-tips-for-students