Ćwiczenie 2

To ćwiczenie jest powiązane z sekcją „Przeczytaj” > Temat 1 Kluczowe umiejętności indywidualne. Przeczytaj zanim wykonasz ćwiczenie

Z tabeli wypełnionej w Ćwiczeniu  1, wybierz 3 umiejętności, które masz dobrze rozwinięte i dodaj do tabelki przydatne rady z własnego doświadczenia. Jakiej konkretnej rady udzielił(a)byś, aby pomóc innym udoskonalić te umiejętności? Zadbaj o to, aby Twoje pomysły były jasno sformułowane, żeby były zrozumiałe dla każdego. 

Podobnie, z tabeli w Ćwiczeniu 1 wybierz trzy umiejętności, które chciał(a)byś rozwijać. Poszukaj w Internecie pomysłów na rozwój tych kompetencji (w razie potrzeby zajrzyj na strony internetowe w dziale dodatkowe zasoby)

Umiejętności miękkie i przekrojowePrzydatne rady pomocne innym w rozwijaniu umiejętnościCo możesz zrobić, aby rozwinąć u siebie daną umiejętność
·       samodyscyplina 
·       silna motywacja 
· ukierunkowanie na realizację celów i zadań 
· umiejętność samodzielnej oceny swoich postępów 
· wysoko rozwinięte umiejętności i chęć czytania i pisania 
· zdolność samozarządzania i planowania 
· zdolność zarządzania swoim czasem  
·        ukierunkowanie na wykonaniu zadania 
·        wytrwałość 
·        samodzielność 
· umiejętność pracy grupowej online 
Umiejętności techniczne i cyfrowe 
· podstawowa obsługa komputera 
· komunikacja i pisanie w środowisku cyfrowym 
· wyszukiwanie online i krytyczne myślenie 
Dodatkowe umiejętności życiowe 
· zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego  
· gotowość do proszenia o pomoc