Ćwiczenie 4

To ćwiczenie jest powiązane z sekcją „Przeczytaj” > Temat 3 Pożeracze czasu. Przeczytaj zanim wykonasz ćwiczenie

Wybierz pięć najważniejszych pożeraczy czasu, które najbardziej Ci przeszkadzają w nauce online.
W razie potrzeby dodaj do tabeli nowe elementy.

POŻERACZE CZASUJakie pożeracze czasu najbardziej Ci przeszkadzają?
● Czas poświęcony na naukę, który nie jest zaplanowany, nie ma ram czasowych i wyznaczonych jasno celów; 
● Zwlekanie
 
● Brak ustalonych priorytetów 
● Strach przed rozpoczęciem zadania ze względu na jego złożoność i zakres  
● Brak przestrzeni, w której się skupić bez obecności powszechnych dystraktorów (e-mail, media społecznościowe, sms-y, połączenia telefoniczne, itp.) 
● Nierealistyczne cele i perfekcjonizm 
● Brak wyznaczenia jasnych i rozsądnych granic w zakresie pomocy innym (zbytnie angażowanie się w pomaganie, trudność z odmową) 
● „Jak tylko to skończę zabiorę się za…”(rozmowę, rozdział książki, film, itp.) 
● Nauka będąc zmęczonym, 
● Chaos wokół Ciebie (dokumenty, materiały edukacyjne, teczki, itp.) 
● Brak stałego miejsca do nauki 
● Korzystanie z przestarzałej technologii