3. téma: A változás eredményeinek értékelése és megszilárdítása

A digitális tanulási/tanítási fejlesztésre vonatkozó akcióterv végrehajtása az iskolában – a változás megszilárdítása és nyomon követése 

Az intézményi digitális tanulási/tanítási fejlesztésre vonatkozó akcióterv végrehajtása elengedhetetlen, hogy a teljes változási folyamat feletti kontrollt folyamatosan fenntartsuk, és biztosítsuk annak sikeres befejezését.  A tervezési folyamat során kitűzött SMART-célok (lásd az előző, 4. modult) segítségével nyomon kell követnie és értékelnie kell az egyes intézkedések előrehaladását és hatását, és meg kell állapítania, hogy mennyire teljesültek a SMART-célok, illetve szükség van-e azok módosítására és finomhangolására.


Fontos, hogy a folyamat nyomon követése szisztematikusan (rendszeres időközönként) történjen a változás teljes folyamata során, hogy az esetleges problémák időben azonosíthatók és kezelhetők legyenek A végrehajtott intézkedések átfogó értékelése során nemcsak a kitűzött célokat kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy milyen előnyökkel jártak az intézmény, a tanárok és a tanulók számára.

A modul ezen alfejezete a SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit (SELFIE PTK – 612867-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD) című projekt eredményeit használja fel. 

Mielőtt továbblépne a 4. Összefoglalás és következtetések című részre. kérjük, végezze el a 4. feladatot.