4 Feladat – A változás értékelése

Ez a feladat a következő Tananyag részhez kapcsolódik > 3. téma: A változás eredményeinek értékelése és megszilárdítása Kérjük, olvassa el a feladat elvégzése előtt.

Kérjük, nézze meg a következő videót a változás folyamatának értékeléséről, és használja az alábbi sablonokat a DAP-jának köszönhetően bevezetett változások értékeléséhez.

SELFIE PTK MOOC – M4V1 – Hogyan hajtsunk végre egy SELFIE-alapú cselekvési tervet és kövessük nyomon a haladást?

Utolsó megtekintés: 14/03/2024

Most pedig, kérjük, tekintse meg az alábbi mintadokumentumokat, amelyek segítségével folyamatosan nyomon követheti, hogyan halad a SELFIE-alapú akcióterve, és értékelheti az általa létrehozott eredményeket és hatásokat az iskolai tanulóközösség digitális képessége tekintetében.

Ez összhangban van a változás megvalósításának “fellazítás-változás-megszilárdítás” három szakaszos modelljével, és hasznos lesz minden alkalommal, amikor bármilyen tanulási és tanítási fejlesztési tervet tervez és hajt végre az iskolájában.

1. A MONITORING A CSELEKVÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA SORÁN

Ellenőrzés területeIndikátorokÖsszegyűjtött adatok
A MONITORING ÉS ADATGYŰJTÉS MÓDSZERE(I) ÉS ESZKÖZEIAz előrehaladás megfigyelésének eszközeiellenőrizze az előző lépésben meghatározottakat; ha szükséges, módosítsa őket
MONITORING FOLYAMAT ÜTEMEZÉSEA folyamatos előrehaladás nyomon követésének megfelelő ütemezése.pl. hetente, havonta, egy adott tevékenység vagy tevékenységek befejezése után
ELLENŐRIZENDŐ SZEMPONTOK, TÉNYEZŐK, EREDMÉNYEK A cselekvési terv elfogadottsága: a bevont tanárok/tanulók/osztályok száma, pl. 3 tanár, 4 osztály, 75 tanuló.
A végrehajtás előrehaladási foka, pl. megkezdett, részleges, befejezett
Előre meghatározott célkitűzések/célok elérése (foka)lásd előző fejezetben a célok kitűzése
Végrehajtás során elmerülő támogató tényezők és akadályok, pl. technológiai infrastruktúra, gyakori találkozók stb.pl. technológiai infrastruktúra, gyakori találkozók stb.
Az érintett/bevont/befolyással bíró szereplők reakcióipl. informális találkozókon, vitafórumokon stb. adott válaszok.
A mérhető/elvárt kimenetek/eredmények ellenőrzéselásd előző fejezetben a SMATR célok kitűzése

2. A TELJES FOLYAMAT ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

  • Megfelelőek voltak-e a cselekvési terv sikerkritériumai és a nyomon követési folyamat az intézkedések sikeres végrehajtásához?
  • A tanárok részt vettek-e a digitális technológiákkal való tanítással kapcsolatos tudás, tapasztalatcsere és együttműködési feladatok folyamatában?
  • Kialakult-e az iskolában a digitális technológiák támogatásával megvalósuló innovatív tanulási megközelítések alkalmazásához szükséges kultúra?
  • Az iskola vezetése proaktív volt-e a megvalósítási folyamatban, és különösen a tanárok támogatásában a digitális technológiák tanításba való integrálásában?
  • A tanárok képesek voltak-e magabiztosan és gyakorlottan használni a digitális technológiát a tanítás és az alkalmazott tanítási módszerek támogatására? Az iskola szervezett vagy támogatott-e szakmai fejlődési alkalmakat a tanárok számára?
  • Segítette-e a fejlesztési program a tanárokat abban, hogy a digitális technológiákat beépítsék a tanulásba, a tanításba, valamint a tanulók készségeinek értékelésébe?
  • Úgy érzik-e a tanulók, hogy a végrehajtott fejlesztési terv révén előnyösen változott a tanulási gyakorlatuk?
  • Úgy érzik-e a tanárok/szülők, hogy az iskola előnyére vált a digitális eszközökkel támogatott tanulás/tanítás fejlesztését szolgáló cselekvési terv megvalósítása?