Téma 1: Készen áll a változásra?

Fel van készülve az iskolája az új digitális tanítási és tanulási módszerekre?

Amikor egy iskolában olyan összetett szervezeti változásokat vezetnek be, mint a digitálisan támogatott tanítás és tanulás, az érinti a teljes tantestületet, a képzési és tanulási folyamatokat, módszereket és gyakorlatokat, az érintettek meglévő tudását és kompetenciáit, de a szervezet értékeit és kultúráját is. Gondoljunk csak a tanításközpontú megközelítésről a tanulóközpontú megközelítésre való áttérésre: ez hatással lesz a tanulók önállóságára, az osztálytermi és iskolai vezetési stílusra stb. Ezért kulcsfontosságú, hogy csak akkor vágjunk bele a változásba, ha biztosak vagyunk a sikerében. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szervezetet felkészítsük a változásra, és feltegyük magunknak a kérdést, hogy az iskola tanárai és vezetői készen állnak-e a változásra. Alapvető fontosságú annak felmérése, hogy egy iskola mennyire van felkészülve a digitális oktatási stratégia bevezetésével járó változásokra, és ennek alapján a változás előkészítése. Az alábbi eszköz segíthet ebben.

Ez a modul is szorosan kapcsolódik az vezetőknek szóló, “A SELFIE WBL önértékelési rendszer iskolai kialakítása” című 1. modulhoz.

Első lépés: a változás egyenlete 

A ” változás egyenletét”, mint gyakorlati eszközt, annak érdekében dolgozták ki, hogy rávilágítsanak arra, hogy mi szükséges a változás folyamatának elindításához. A módszert Richard Beckhard és Rubin Harris dolgozta ki 1977-ben a “Szervezeti változások: Komplex változások menedzselése” című munkájukban, amely ma is nagyon hasznos eszköz. Bár egyenletként van megfogalmazva, nem matematikai eszköz – a változókat nem lehet számszerűsíteni. Mindazonáltal hasznos módot nyújt arra, hogy megvizsgáljuk a szükséges feltételeket ahhoz, hogy tudjuk, egy adott változás elfogadható-e a szervezet dolgozói számára. Az egyenlet alapja az az egyszerű következtetés, hogy az emberek ritkán érdekeltek a változásban, kivéve, ha a változást támogató tényezők ellensúlyozzák a várható áldozatokat. Íme ennek egy értelmezése:

Amennyiben 

A = az egyén vagy a csoport elégedetlenségi szintje a dolgok jelenlegi állásával kapcsolatban 

B = az egyén vagy a csoport közös elképzelése egy jobb jövőről 

C = egy elfogadható, biztonságos első lépés megléte 

magasabbak, mint

D = az egyén vagy a csoport számára a változás “ára”. 

akkor: 

A x B x C > D

Elégedetlenség x Kívánatosság x Gyakorlatiasság > Változással szembeni ellenállás

(A matematikai szimbólum > azt jelenti, hogy “nagyobb, mint”) 

Lehet, hogy a változás egyenletének az iskolája digitális eszközökkel támogatott tanítási/tanulási stratégiájának bevezetésére való alkalmazása után úgy dönt, hogy az egyrészről az A, B és C, másrészről a D közötti egyensúly olyan kedvezőtlen, hogy a változás lehetetlen. Azonban lehet, hogy megtalálja a módját annak, hogy az egyensúlyt az Ön javára módosítsa. Ekkor az Ön feladata vagy a D, a vélt hátrányok és áldozatok mérséklése, vagy az A, B és/vagy C növelése.

És mivel az elégedetlenség, a kívánatosság és a gyakorlatiasság között multiplikatív kapcsolat áll fenn, ha az egyik elem hiányzik, akkor az említett változó értéke nulla lesz – ami azt jelenti, hogy az egyenletnek ez az egész oldala nulla lesz.

Mielőtt továbblépne a 2. “Az ellenállás megértése és kezelése” című témakörre, kérjük, végezze el a 2. feladatot.