Naloga 1 – Pripravite šolo na samorefleksijo SELFIE WBL

Ko pripravljate sebe in šolo na samorefleksijo SELFIE WBL, sledite naslednjim korakom:

  • Izberite vodje in učitelje/predavatelje, ki bodo koordinirali samorefleksijo na šoli – lahko so razredniki, pedagogi itd. – izberite tiste, ki se bodo pripravljeni vključiti v samorefleksijo. Vključite lahko tudi predstavnike učečih se, npr. študentske svete, predstavnike šole itd.
  • Izvedite razgovore z vodji in učitelji/predavatelji, ki bodo usklajevali samorefleksijo med učečimi se – glejte nalogo 3.
  • Pošljite informacije ostalim učiteljem/predavateljem in jih prosite, naj sodelujejo pri samorefleksiji – glejte nalogo 2.
  • Izberite nekaj podjetij in opravite razgovore z mentorji v podjetju – glejte nalogo 3.
  • Analizirajte trenutno digitalno strategijo šole.