TEMA 2 – KAKO VKLJUČITI EKOSISTEM VAŠE ŠOLE?

Samorefleksija SELFIE WBL se izvaja v poklicni in strokovni šoli za ugotavljanje stopnje uporabe IT orodij v procesu poučevanja in učenja ter za prepoznavanje virov, prednosti in slabosti šole. Rezultati samorefleksije naj bi prispevali h kakovosti dela šole z digitalnimi tehnologijami. Najpomembnejši element vsake šole je učeči se. Učitelji/Predavatelji pa razvijajo svoje veščine, da bi izboljšali učni proces. Sam proces samorefleksije SELFIE WBL je potrebno skrbno pripraviti, hkrati pa morajo udeleženci poznati namen samorefleksije. Izbrani učitelji/predavatelji bodo izvajali samorefleksijo z učečimi se, vodstvo pa z učitelji/predavatelji. Pomembno je, da tako vodstvo kot učitelji/predavatelji poznajo prednosti izvajanja samorefleksije. Glavne koristi za vsako skupino deležnikov so povzete v spodnji infografiki.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, dokument

Opis je samodejno ustvarjen
Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, dokument

Opis je samodejno ustvarjen
Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, dokument

Opis je samodejno ustvarjen
Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, številka

Opis je samodejno ustvarjen