DODATNI VIRI

Nekaj besed o SELFIE WBL

SELFIE WBL je brezplačno spletno orodje, ki šolam pomaga preveriti stopnjo njihove uporabe digitalnih tehnologij za inovativno in učinkovito učenje. Orodje SELFIE WBL je vprašalnik, sestavljen iz kratkih trditev in vprašanj z lestvico odgovorov od 1 do 5, s katerimi lahko določimo določeno stopnjo digitalne pismenosti. Orodje zbira odgovore anonimno, tako da posamezniku ni mogoče pripisati konkretnih trditev, temveč ugotoviti splošno raven šole pri uporabi digitalnih tehnologij za učenje. Na podlagi prejetih podatkov SELFIE WBL ustvari poročilo, v katerem lahko šola prepozna svoje prednosti in slabosti pri uporabi tehnologije.

Z orodjem SELFIE WBL lahko šole dobijo sliko o tem, kje so glede uporabe digitalnih tehnologij, ob upoštevanju mnenj učiteljev/predavateljev, učečih se in vodstva šole. Ta proces samorefleksije lahko pomaga šoli začeti dialog o potencialnih področjih za izboljšave. SELFIE WBL šoli omogoča tudi spremljanje napredka skozi čas. (vir: https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/about; Pridobljeno 28/02/2024)