Naloga 2 – Pripravite učitelje/predavatelje na samorefleksijo SELFIE WBL

Za vključitev in pripravo učiteljev/predavateljev na samorefleksijo SELFIE WBL lahko uporabite naslednje sporočilo. Lahko ga prilagodite svojemu kontekstu.

Spoštovani učitelji/predavatelji,

Naša šola sodeluje v samorefleksiji SELFIE WBL, s katero želimo ugotoviti, v kolikšni meri se digitalne tehnologije v šoli uporabljajo za inovativno in učinkovito učenje. Ta samorefleksija nam omogoča ugotavljanje nivoja znanja, spretnosti vseh, ki so vključeni v učni proces pri uporabi digitalnih orodij. Samorefleksija se bo izvajala tudi med učečimi se in mentorji v podjetjih. Prosimo, da samorefleksijo opravite iskreno. Samorefleksija je anonimna in vam bo vzela največ eno uro.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.