ZAKLJUČEK – Povzetek

Po spremljanju tega modula se že zavedate, zakaj je pomembno, da pred samorefleksijo pripravite vse deležnike. Prepoznate in sporočite lahko prednosti izvajanja samorefleksije za različne deležnike. Izvedeli ste tudi nekaj nasvetov za razvijanje zavezanosti deležnikov.

Orodje SELFIE WBL omogoča ugotavljanje stopnje uporabe digitalne tehnologije v šolah ter stopnje vključenosti učečih se, učiteljev/predavateljev, mentorjev v podjetjih in vodstva v učni proces z uporabo IT orodij. Izvedba samorefleksije zahteva sodelovanje učiteljev/predavateljev, ki bodo izvajali samorefleksijo med učečimi se. Da bi učitelje/predavatelje motivirali, je najbolje, da z njimi opravimo razgovore, da lahko postavljajo ustrezna vprašanja.

Naslednji modul je tesno povezan s tem in se izpostavlja, na kaj je potrebno biti pozoren, ko deležniki opravijo samorefleksijo. Osredotoča se tudi na prilagajanje vprašanj za najboljšo možno uporabo samorefleksije SELFIE WBL. Priporočamo, da pregledate tudi ta modul in vse naslednje.