Naloga 3 – Izvedite pripravljalne razgovore

 1. Razgovor z učitelji/predavatelji, ki bodo koordinirali samorefleksijo med učečimi se

Zberite učitelje/predavatelje in jim postavite naslednja vprašanja. Ti neposredni razgovori so zelo pomembni – učitelji/predavatelji bodo lahko postavili dodatna vprašanja in izvedeli več o SELFIE WBL.

 • Na kaj pomislite ob besedi SELFIE?
 • Kako razumete izraz ‘priprava digitalne strategije šole’? Kaj je po vašem mnenju digitalna strategija?
 • Kaj pričakujete od samorefleksije SELFIE WBL?
 • Ali se že pomislite na področja v šoli (v zvezi z uporabo digitalnih tehnologij pri učenju), ki se vam zdijo občutljiva, pri katerih zaznavate težave?

Pomembno je tudi, da učitelje/predavatelje seznanite s časom, ki je potreben za izvedbo samorefleksije. V nadaljevanju lahko najdete nekaj skupinskih dejavnosti za razvijanje zavezanosti učiteljev/predavateljev in vodij k izvajanju samorefleksije in koristi ki jih prinaša, na primer v modulu 5.

Nato predstavite samorefleksijo, njene cilje in vzorec poročila, da bo razumevanje bolj konkretno.

 1. Razgovor z mentorji v podjetju, ki bodo odgovarjali na samorefleksijo

Srečajte se z mentorji v podjetju in jim postavite naslednja vprašanja. Ti neposredni razgovori so zelo pomembni – mentorji v podjetju bodo lahko postavili dodatna vprašanja in izvedeli več o SELFIE WBL.

 • Na kaj pomislite ob besedi SELFIE?
 • Kako razumete izraz ‘priprava digitalne strategije šole’? Kaj je po vašem mnenju digitalna strategija?
 • Ali ima vaše podjetje izdelano digitalno strategijo? Kdaj je bila razvita? Gre za »živ« dokument, ki ga zaposleni uporabljajo? 
 • Ali lahko podjetje po vašem mnenju podpira šolo pri pripravi digitalne strategije šole?
 • Ali lahko vaše podjetje delegira osebje, ki bo redno v stiku s šolo, v kontekstu uporabe digitalnih tehnologij za učenje?
 • Ali se bo vodstvo podjetja strinjalo s spremembami, če bodo potrebne, potem ko bodo objavljene ugotovitve samorefleksije SELFIE WBL? Druga možnost je, katere korake je potrebno sprejeti za to? (Opomba: če podjetje ne sodeluje in ne želi narediti nobenih sprememb za izboljšanje, se lahko podjetje, vključeno v samorefleksijo, spremeni)

Nato predstavite samorefleksijo, njene cilje, kako izgleda poročilo in kaj lahko dosežete s takšno samorefleksijo.