TEMA 1 – KAJ VKLJUČUJE SAMOREFLEKSIJA SELFIE WBL?

Samorefleksija SELFIE WBL vključuje več skupin deležnikov: predstavnika učiteljev/predavateljev in vodstvo, učitelje/predavatelje, učeče se in mentorje v podjetju. Vsak udeleženec bi moral vedeti, za kaj gre pri takšni samorefleksiji in zakaj je tako pomembno, da na vprašanja odgovori iskreno. Dobro je opraviti intervju z vsako od skupin deležnikov, ki sodelujejo pri samorefleksiji.

Samorefleksije naj se udeleži čim več udeležencev. Natančna navodila o številkah, ki jih je potrebno doseči, so na voljo v Vodniku SELFIE 1: https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-07/selfie-guide-for-school-cordinators-july23_en.pdf (str. 12 in 13). Prednost je, če v podjetju pri samorefleksiji sodeluje oseba, ki je vsakodnevno vključena v izobraževanje učečih se.

Po samorefleksiji šola prejme poročilo, ki ga lahko uporabi za pripravo digitalne strategije šole ali njeno izboljšanje. V tem primeru predlagamo, da se pred začetkom samorefleksije analizira trenutna digitalna strategija šole.

SELFIE WBL ponuja tudi vpogled v stopnjo zavezanosti mentorjev v podjetju pri uporabi digitalnih tehnologij v izobraževanju in njihovo pripravljenost za izpopolnjevanje in inovacije na tem področju.

Udeleženci bodo namenil 1 uro časa za samorefleksijo. Glede na velikost šole mora vodstvo vključiti vsaj 1 ali 2 učitelja/predavatelja, ki pomagata kolegom razumeti in pripraviti samorefleksijo.