DODATNI VIRI

  1. Če potrebujete več informacij o analizi vplivov, si oglejte naslednji odprtokodni video.

Analiza vplivov: Uvod

Pridobljeno 14/03/2024

  1. Za več informacij o temi odpornosti do sprememb preberite naslednji članek:

Odpornost do sprememb in načini zmanjševanja odpora v izobraževalnih organizacijah

Pridobljeno 14/03/2024

https://www.researchgate.net/publication/301292908_Resistance_to_change_and_ways_of_reducing_resistance_in_educational_organizations

  1. Če potrebujete več informacij o temi »Spremljanje in ocenjevanje ukrepov v teku, ter morebitne potrebne prilagoditve akcijskega načrta«, jih poiščite pod poglavjem projekta SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit (SELFIE PTK – 612867 -EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD)

Pridobljeno 14/03/2024

https://selfieptk.eu/use-selfie-ptk/step-7