Naloga 1

Ta naloga je povezana s poglavjem Poglej. Pred začetkom naloge poglejte videoposnetek.

Naredite analizo vplivov za svojo šolo. Med gonilne sile vključite koristi sprememb (koristi za šolo in posameznika– koristi za učeče se, koristi za učitelje/predavatelje, koristi za vodstvo).

Razmislite in naštejte zunanje/notranje vplive, ki dodatno motivirajo spremembo v zvezi z digitalnim razvojem (pomislite na zakonodajo, družbena pričakovanja ali, če je smiselno, ustvarjanje kakršne koli (konkurenčne) prednosti pred drugimi šolami ali nasprotno: odpravljanje slabosti).

Ugotovite tudi vplive (ovire in omejitve), ki zavirajo spremembe.

Katera stran je po vašem mnenju močnejša? Ali menite, da je to spremembo mogoče uvesti, ker so gonilni vplivi močnejši? Kako bi lahko uporabili gonilne vplive za olajšanje/lajšanje uvajanja potrebnih sprememb? Kako bi lahko zmanjšali zadrževalne vplive?

Za to nalogo porabite približno 10 minut samostojno in si naredite zapiske, nato pa nadaljnjih 20 minut posvetite razpravi o rezultatih s svojimi izkušenimi kolegi: kaj menijo o izvedljivosti uvedbe te spremembe?