Naloga 2

Ta naloga je povezana s poglavjem Preberi > Tema 1: Ste pripravljeni na spremembe? Pred začetkom naloge ga preberite.

(20 minut)

Izberite institucionalne digitalno izboljšane projekte sprememb poučevanja in učenja in uporabite model enačbe sprememb, da se z vodstvom šole pogovorite o tem, kako učiteljski/predavateljski kolegi gledajo na spremembe. Kaj bi lahko vi in vaša vodstvena ekipa naredili, da bi povečali predanost učiteljev/predavateljev s povečanjem A, B ali C ali zmanjšanjem D?