POGLEJ

Razumevanje spremembe – razvoj digitalno izboljšanega poučevanja in učenja, ki temelji na SELFIE WBL

Uvedba digitalnega razvojnega načrta, ki temelji na SELFIE WBL, predstavlja kompleksno spremembo na več področjih šole (spomnite se osmih področij ankete SELFIE WBL), z elementi, ki so tesno povezani med seboj, pri čemer je učeči se v središču. Tesna medsebojna povezanost področij pomeni, da je skoraj nemogoče spremeniti samo en element področij, zajetih v anketo, neodvisno od ostalih, in da je sprememba možna le z usklajevanjem vsakega od področij.

SELFIE področja

Slika, ki vsebuje besede besedilo, krog

Opis je samodejno ustvarjen

Pri tovrstnem kompleksnem razvoju organizacij, pri čemer šole niso izjema, vedno uporabljamo metode organizacijskega razvoja in upravljanja sprememb. Da bi to razumeli, si oglejte naslednji kratki brezplačni videoposnetek za usposabljanje kadrov, ki predstavlja preprost, a smiseln model za kompleksne organizacijske spremembe. Ta video predstavlja okvir za ta učni modul:

Lewinova teorija sprememb – Metoda Odmrzni, Spremeni, Ponovno Zamrzni

Pridobljeno 14/03/2024

Before moving forward to the READ section, complete Activity 1.