TEMA 1: Ste pripravljeni na spremembe?

Ali je vaša šola pripravljena na nove prakse digitalnega poučevanja in učenja?

Pri uvajanju kompleksnih organizacijskih sprememb, kot je digitalno izboljšano poučevanje in učenje v šoli, to vpliva na celotno učiteljsko/predavateljsko osebje, procese usposabljanja in učenja, metode in prakse, obstoječe znanje in kompetence udeleženih ljudi, pa tudi vrednote in kulturo organizacije. Pomislite na prehod s pristopa, osredotočenega na poučevanje, na pristop, osredotočen na učečega se: to bo vplivalo na opolnomočenje učečih se, način vodenja razreda in šole itd. Zato je ključnega pomena, da se spremembe lotimo le, če smo prepričani, da bo uspešna. Za to je nujno pripraviti organizacijo na spremembo in se vprašati, ali so učitelji/predavatelji in vodstvo šole pripravljeni na spremembe. Ključnega pomena je oceniti pripravljenost šole na spremembe, povezane z uvedbo strategije digitalnega izobraževanja in jo na podlagi tega pripraviti na spremembe. Pri tem vam lahko pomaga naslednje orodje.

Ta del je tudi tesno povezan z modulom 1 – “Vzpostavitev SELFIE WBL v vaši šoli”.

Kako začeti: enačba spremembe

Enačba sprememb je bila razvita kot orodje za poudarjanje, kaj je potrebno za začetek procesa sprememb. Razvila sta ga Richard Beckhard in Rubin Harris leta 1977 v “Organizacijski prehodi: Upravljanje kompleksnih sprememb”, vir, ki je še danes zelo uporaben. Čeprav je izražena kot enačba, ni matematično orodje – spremenljivkam ni mogoče dati številčnih vrednosti. Vendar pa ponuja uporaben način za pregled potrebnih pogojev, da ugotovimo, ali je sprememba sprejemljiva. Osnova te enačbe je preprosta predpostavka, da so ljudje redko zainteresirani za spremembe, razen če dejavniki, ki podpirajo spremembo, prevladajo nad vložkom. Razlaga:

Če so

A = raven nezadovoljstva posameznika ali skupine z obstoječim stanjem

B = skupna vizija posameznika ali skupine o boljši prihodnosti

C = sprejemljiv varen prvi korak 

višji kot

D = vložki posameznika ali skupine v spremembo so malo verjetni

potem: 

A x B x C > D

Nezadovoljstvo x Zaželenost x Praktičnost > Odpor na spremembe

(Matematični simbol > pomeni ‘je večje od’.)

Po uporabi enačbe sprememb pri izvajanju digitalno izboljšane strategije poučevanja/učenja vaše šole se lahko odločite, da je ravnovesje med A, B in C na eni strani ter D na drugi strani tako neugodno, da je sprememba nemogoča. Vendar pa boste morda videli načine, kako spremeniti ravnovesje v svojo korist. Potem je vaša naloga bodisi zmanjšati D, zaznane vložke, bodisi povečati A, B in/ali C.

In ker obstaja multiplikativno razmerje med nezadovoljstvom, zaželenostjo in praktičnostjo, če en element manjka, bo imela ta spremenljivka vrednost nič – kar pomeni, da bo ta celotna stran enačbe enaka nič.

Preden nadaljujete s temo 2 “Razumevanje in obvladovanje odpora”, naredite nalogo 2.