TEMA 2: Razumevanje in obvladovanje odpora

Pri vsaki strategiji sprememb morajo sodelavci, ki jih sprememba zadeva, stvari narediti drugače, pridobiti nova znanja in jih uporabiti. Ker jih sprememba prisili, da stopijo iz cone varnega udobja, je povsem naravno, da se posledično v organizaciji pojavi ekspliciten ali impliciten odpor do sprememb. V tem poglavju obravnavamo vzroke za odpor in načine, kako ga premagati. Naloga vas in vaših starejših kolegov ni, da odpor zavrnete, ampak da ga razumete in pretvorite v predanost.

Zavedajte se tudi, da je le nekaj odpora posledica resničnih nasprotnih interesov, večina pa je posledica neke vrste komunikacijske težave, nesporazuma ali neustreznega upravljanja sprememb.

Preden nadaljujete s temo 3 “Evalvacija in utrjevanje sprememb”, naredite nalogo 3.