ZAKLJUČEK – Povzetek

S tem se ne zaključuje le ta modul, ampak tudi celotno usposabljanje CPD za vodstvo. Če ste zaključili vseh pet modulov, imate sedaj naslednje znanje:

  • Kako razviti sodelovanje učiteljev/predavateljev, učečih se in mentorjev v podjetju za izvedbo samorefleksije SELFIE WBL.
  • Kako prilagoditi vprašanja in s kakšnimi izzivi se lahko srečate pri izvajanju samorefleksije.
  • Kako brati in uporabljati rezultate samorefleksije.
  • Kako dati prioretizirati elemente SELFIE WBL in prevesti rezultate v SMART cilje.
  • Kako razčleniti prioritetne cilje v ukrepe za izdelavo digitalnega akcijskega načrta.

Po tem modulu veste:

  • Kako pridobiti zavezanost deležnikov k izvajanju digitalnega akcijskega načrta.
  • Kako voditi implementacijo digitalnega strateškega načrta kot kompleksne organizacijske spremembe.
  • Kako obvladati potencialni odpor.
  • Kako in kaj spremljati med izvajanjem DAN.