Naloga 4 – Evalvacija sprememb

Ta naloga je povezana s poglavjem Preberi > Tema 3: Evalvacija in utrjevanje sprememb. Pred začetkom naloge ga preberite.

Prosimo, oglejte si naslednji videoposnetek o evalvaciji postopka sprememb in uporabite spodnje predloge, da evalvirate spremembe, uvedene za vaš DAN.

SELFIE PTK MOOC – M4V1 – Kako izvajati akcijski načrt, ki temelji na SELFIE, in spremljati njegov napredek

Pridobljeno 14/03/2024

Preverite spodnje predloge za usmerjanje stalnega spremljanja, kako napreduje vaš akcijski načrt, ki temelji na SELFIE WBL, in za ovrednotenje rezultatov in učinkov v zvezi z digitalno zmogljivostjo učne skupnosti vaše šole.

To je v skladu s tremi stopnjami modela izvajanja sprememb “odmrznitev-spreminjanje-ponovna zamrznitev” in bo uporaben vsakič, ko boste načrtovali in izvajali kakršen koli načrt razvoja učenja in poučevanja v šoli.

1. SPREMLJANJE IZVAJANJA AKCIJSKEGA NAČRTA

SPREMLJANO PODROČJEKAZALNIKISPREMLJANI PODATKI
METODE IN ORODJA ZA SPREMLJANJE IN ZBIRANJE PODATKOVNačini opazovanja napredkaPreverite tiste, ki ste jih določili v prejšnjem koraku; po potrebi prilagodite.
URNIK SPREMLJANJAUstrezen razpored za spremljanje tekočega napredkaNpr. tedensko, mesečno, po zaključku določenega ukrepa ali ukrepov.
VIDIKI ZA SPREMLJANJEPrevzem akcijskega načrta: št. vključitev učiteljev/predavateljev/učečih se /razredovNpr. 3 učitelji/predavatelji, 4 razredi, 75 učečih se.
Ravni napredka ukrepovNpr. začeto, delno, zaključeno.
Napredek proti vnaprej določenim ciljemGlejte prejšnje korake vašega digitalnega akcijskega načrta.
Pojavljajoči se pospeševalci in ovireNpr. tehnološka infrastruktura, pogosta srečanja itd.
Odzivi vpletenih akterjev med spremljanjemNpr. odziv na neformalnih srečanjih, skupinah za razpravo itd.
Stalni merljivi rezultatiNpr. tisti v prejšnjem koraku, PAMETNI pristop.

2. EVALVACIJA IZVAJANJA AKCIJSKEGA NAČRTA

SPREMLJANO PODROČJEKAZALNIKISPREMLJANI PODATKI
EVALVACIJSKE METODE IN ORODJANačini za evalvacijo ukrepov/načrtaTista, opredeljena v prejšnjem koraku, in druga.(npr. skupine za razpravo, neformalna srečanja)
URNIK EVALVACIJEUstrezen časovni okvir za evalvacijo izvajanjaNpr. takoj po zaključku (vseh) ukrepov, po 1 tednu, 2 tednih itd.
VIDIKI ZA EVALVAICIJOKončna raven vključenosti v akcijski načrt(učitelji/predavatelji/razredi/učeči se)Npr. 2 učitelja/predavatelja, 4 razredi, 75 učečih se.
Zaključek ukrepov akcijskega načrtaNpr. delno, zaključeno.
Doseženi ključni rezultatiKot:– opazuje koordinacijska ekipa.– zaznavajo udeleženci.– izmerjeno (npr. z ocenjevanjem učečih se).
Končno doseganje vnaprej določenih ciljevOpredeljenih v prejšnjih korakih, vključno z merljivimi rezultati v skladu s SMART pristopom.
Ključni pospeševalci in ovire za izvajanje in dosežkeNpr. pogosti sestanki, tehnološka infrastruktura, organizacijski dejavniki itd.
Končni odziv vpletenih akterjevNa primer na neformalnih srečanjih, v skupinah za razprave itd.

3. SPLOŠNA EVALVACIJA CELOTNEGA PROCESA

  • Ali so merila uspeha in proces spremljanja akcijskega načrta zadostovali za uspešno izvedbo ukrepov?
  • Ali so bili učitelji/predavatelji vključeni v stalen proces izmenjave znanja, izkušenj in dejavnosti sodelovanja v zvezi s poučevanjem z digitalnimi tehnologijami?
  • Ali je v šoli razvita potrebna kultura za uporabo inovativnih učnih pristopov s podporo digitalnih tehnologij?
  • Ali je bilo vodstvo šole proaktivno v procesu implementacije in predvsem pri podpori učiteljem/predavateljem pri vključevanju digitalnih tehnologij v poučevanje?
  • Ali so bili učitelji/predavatelji samozavestni in spretni pri uporabi digitalne tehnologije za podporo svojemu poučevanju in prilagojeni pedagogiki? Ali je šola organizirala ali omogočila priložnosti za strokovni razvoj učiteljev/predavateljev?
  • Ali je akcijski načrt pomagal učiteljem/predavateljem pri vključevanju digitalnih tehnologij v učenje, poučevanje in ocenjevanje spretnosti učečih se?
  • Ali učeči se menijo, da je izvajanje akcijskega načrta spremenilo njihov način učenja?
  • Ali učitelji/predavatelji in/ali starši menijo, da je šola imela koristi od izvajanja akcijskega načrta?