TEMA 3: Področja izboljšav SELFIE WBL

Ena največjih prednosti sistema samorefleksije SELFIE WBL, poleg “vsiljevanja” demokratične udeležbe (na podlagi 360-stopinjskega pristopa), je njegov pristop sistemskega razmišljanja.

Sistem ocenjuje kakovost digitalno izboljšanega procesa poučevanja/učenja po osmih področjih in se ne osredotoča na obstoj tehnoloških/infrastrukturnih virov kot edine odločilne značilnosti. Nasprotno, infrastrukturo in opremo vidi le kot eno od osmih področij. Zato je odličnost digitalnega učenja/poučevanja odvisna od kakovosti različnih medsebojno odvisnih področij in kompleksne medsebojne interakcije teh področij. To ponazarja naslednja slika.

SELFIE področja

Slika, ki vsebuje besede besedilo, krog

Opis je samodejno ustvarjen

Glej ista področja, predstavljena v nalogi 3.