Naloga 1

1

Ta naloga je povezana s poglavjem Preberi > Tema 1: Razlog za spremembo. Pred začetkom naloge ga preberite.

Prosim, razmislite o prejšnjem vprašanju nekoliko drugače:

Kakšna bi bila vaša šola čez 10 let, če ne bi bilo inovativnega digitalnega pedagoškega razvoja v primerjavi z današnjo stopnjo? Želimo, da v to vajo vključite svoje kolege, o njej razpravljate v skupini in oblikujete svoja skupna stališča.

Kako menite, da bi bila vaša šola privlačna za učeče se, učitelje/predavatelje in mednarodna partnerstva Erasmus+? Bi vaša šola imela dovolj nadarjenih in sposobnih učečih se? Kakšen bi bil profil in motivacija učiteljev/predavateljev? Bi radi delali v takšni šoli? 

Če ste pripravljeni na to, lahko ustvarite tako imenovani miselni vzorec, ki vizualizira situacijo, lahko pa svoje misli posnamete z vašimi zapiski.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, vrstica

Opis je samodejno ustvarjen

Miselni vzorec, ustvarjen z odprtokodno programsko opremo Framindmap https://framindmap.org/ 

Zelo smo radovedni glede izida vašega “pesimističnega scenarija”. Če je vaše splošno mnenje, da “ne želim delati na tej šoli”, potem je skrajni čas, da razvijete institucionalno strategijo digitalnega poučevanja in učenja ter se vključite v njen razvoj.