Naloga 2

Ta naloga je povezana s poglavjem Preberi > Tema 1: Razlog za spremembo. Pred začetkom naloge ga preberite.

Za oblikovanje, izvedbo in uspešno izvajanje kompleksnega in celovitega institucionalnega digitalnega akcijskega načrta je potreben kompleksen pristop vodstvenih delavcev šole in učiteljev/predavateljev. Tovrsten kompleksen razvoj šole zahteva uporabo organizacijskega razvoja in metod upravljanja sprememb. Proces se vedno začne z analizo konteksta spremembe.

Da bi to razumeli:

  1. Si spodaj oglejte kratek, odprtokodni videoposnetek za usposabljanje, ki prikazuje preprost, a smiseln model za kompleksne organizacijske spremembe, v katerih boste aktivno sodelovali.

VIDEOPOSNETEK: Analiza vplivov: uvod v usposabljanje Optima

Pridobljeno 05/03/2024

https://www.youtube.com/watch?v=VOF-5ca74kc

  1. Naredite analizo vplivov za svojo šolo
  • Med gonilne vplive vključite koristi sprememb (šolske in osebne koristi –  koristi za učeče se, koristi za učitelje/predavatelje, koristi za vodstvo)
  • Razmislite in navedite zunanje/notranje vplive, ki dodatno motivirajo spremembe, povezane z digitalnim razvojem. Pomislite na zakonodajo, družbena pričakovanja ali, če je to smiselno, ustvarjanje kakršne koli konkurenčne prednosti pred drugimi šolami ali obratno: odpravljanje prikrajšanosti.
  • Prepoznajte vplive, tj. ovire in omejitve, ki zavirajo spremembe.

Katera stran je po vašem mnenju močnejša? Ali menite, da je to spremembo mogoče uvesti, ker so gonilni vplivi močnejši? Kako bi lahko gonilne vplive uporabili za olajšanje uvedbe potrebnih sprememb? Kako bi lahko zmanjšali vplive, ki delujejo zaviralno?

  1. Posvetite približno 10 minut samostojno nalogi in si zapišite lastne misli, nato pa namenite še 20 minut za razpravo o rezultatih s sodelavci: kaj menijo o izvedljivosti uvedbe spremembe?

Ste torej pripravljeni na aktivno sodelovanje pri spremembi, ki temelji na institucionalnem digitalnem akcijskem načrtu vaše šole?