TEMA 2: SELFIE WBL kot osnova za digitalni razvojni načrt

SELFIE WBL (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies for Work Based Learning) je brezplačno orodje, zasnovano za pomoč šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v poučevanje, učenje in ocenjevanje. Ima močno podlago na področju raziskav in je bil razvit na podlagi okvira Evropske komisije za spodbujanje digitalnega učenja v izobraževalnih organizacijah. Gre za:

 •  strateško orodje za načrtovanje in vodenje procesa digitalne preobrazbe in sprememb v šoli;
 • 360-stopinjski sistem samorefleksije za ocenjevanje digitalne pripravljenosti in potencialov šol ter za spodbujanje uporabe inovativne digitalne tehnologije pri poučevanju v razredu/na delovnem mestu in učenju na domu;
 • orodje za refleksijo procesa poučevanja/učenja z 8 področji (pri kakovostnem digitalnem poučevanju ne gre le za infrastrukturo in opremo, temveč za kompleksno kombinacijo različnih področij);
 • spletno orodje, ki lahko deluje na kateri koli napravi, kot so pametni telefoni, tablični računalniki ali računalniki;
 • brezplačno orodje za vse šole poklicnega in strokovnega izobraževanja, na voljo v več kot 30 jezikih in prilagodljivo različnim potrebam.

Glavne prednosti uporabe orodja SELFIE WBL za šole, učitelje/predavatelje, učeče se in partnerje v podjetjih:

 1. Omogoča, da sistematično preverite, kako delujete na področju digitalne tehnologije.
 2. Zasnovan je tako, da šolam in podjetjem omogoča, da z različnimi trditvami ugotovijo svoje prednosti, slabosti in področja izboljšanja digitalne tehnologije na 8 področjih.
 3. Spodbuja razpravo o tehnologiji v šolah in podjetjih.
 4. Začenja razpravo o prihodnjem digitalnem načrtu z vključitvijo vseh deležnikov v poklicni in strokovni šoli na podlagi 360-stopinjskega pristopa.
 5. Razvija demokratično udeležbo učiteljev/predavateljev in učečih se.
 6. Primerja in kontrastira razvoj/napredek skozi čas.
 7. Izboljša učenje v šoli in podjetju ter izboljša mentorstvo in usmerjanje.
 8. Olajša usklajevanje med šolo poklicnega in strokovnega izobraževanja, podjetji in učečimi se.

Če želite izvedeti več o orodju SELFIE in SELFIE WBL, ga lahko raziščete na: SELFIE Orodje Evropske komisije za podporo učenju v digitalni dobi

Pridobljeno 05/03/2024

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

Preden preidete na temo 3 »Področja izboljšav SELFIE WBL«, naredite nalogo 3.