DODATNI VIRI

Obrazec. Razumevanje institucionalnega akcijskega načrta za digitalni razvoj, ki temelji na orodju SELFIE

Pridobljeno 05/03/2024

https://forms.gle/FFsMGuU4o22GoBBZ7

Spletna stran. SELFIE: Orodje za podporo učenju v digitalni dobi

Pridobljeno 05/03/2024

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

Članek. Kako tehnologija spreminja izobraževanje?

Pridobljeno 05/03/2024

Spletišče: SELFIE Pedagoški asistent za inovacije (SELFIE PTK)

Pridobljeno 05/03/2024

https://selfieptk.eu