Naloga 3

Ta naloga je povezana s poglavjem Preberi > Tema 2: SELFIE WBL kot osnova za digitalni razvojni načrt. Pred začetkom naloge ga preberite.

Odgovorite na spodnja vprašanja:

Kako ocenjujete digitalno pripravljenost vaše šole na naslednjih področjih:nizkasrednjaodlična
Zavzetost vodstva in usmeritev strategije
Sodelovanje, mreženje za izmenjavo znanja, vzajemno učenje (v šoli/med šolami)
Digitalno učno znanje in kompetence učiteljev/predavateljev
Digitalno učenje, znanje in kompetence učečih se
Tehnološka/digitalna pedagogika in podpora pri izvajanju v učilnici za učitelje/predavatelje
Razpoložljivost digitalnih vsebin in učnega načrta in/ali lasten razvoj digitalnih vsebin in virov
Uporaba digitalnih orodij in aplikacij pri poučevanju in učenju (v učilnici in doma), za ocenjevanje in izpite
Infrastruktura in oprema

Če želite opraviti daljšo samooceno (5 vprašanj) in vas zanimajo rezultati vprašalnika, sledite tej povezavi. S tem boste prispevali tudi k našim projektnim raziskavam.

Obrazec : Razumevanje institucionalnega akcijskega načrta za digitalni razvoj, ki temelji na orodju SELFIE

Pridobljeno 05/03/2024

https://forms.gle/FFsMGuU4o22GoBBZ7