TEMA 5: Razvoj institucionalnega digitalnega akcijskega načrta, ki temelji na orodju SELFIE WBL

Predlagani postopek za razvoj institucionalnega akcijskega načrta za digitalno učenje in poučevanje je prikazan na naslednji sliki. Kot rezultat projekta SELFIE PTK Erasmus+ je na voljo kot prosto dostopen učni vir. Preglejte diagram in ga interpretirajte, da bo vaša šola razumela potek dela.

Zdaj ste pripravljeni sodelovati v procesu in biti učinkovit član skupine za razvoj akcijskega načrta.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, krog

Opis je samodejno ustvarjen

Če želite izvedeti več o projektu in njegovih rezultatih, obiščite spletno stran projekta: 

Spletišče: SELFIE Pedagoški pomočnik za inovacije (SELFIE PTK)

Pridobljeno 05/03/2024

https://selfieptk.eu

Ko šola razvije institucionalni akcijski načrt za digitalno učenje in poučevanje, potrebuje dejavno sodelovanje učiteljev/predavateljev in (upajmo) učečih se. SMART in dogovorjene cilje je treba določiti za vsako od osmih področij SELFIE WBL. Ti cilji bi morali biti usklajeni in dobro uravnoteženi na podlagi njihove medsebojne odvisnosti. Šele takrat se lahko ti cilji razčlenijo in spremenijo v posamezne ukrepe, da oblikujemo akcijski načrt.