TEMA 1: Razlog za spremembo

Zakaj potrebujemo digitalno izboljšano kulturo poučevanja in učenja

V zadnjih dveh desetletjih je bilo objavljenih veliko člankov, raziskovalnih člankov in zbornikov konferenc o prednostih in slabostih digitalno izboljšanega učenja in poučevanja za učeče se, starše, učitelje/predavatelje in šolo. Vsi učitelji/predavatelji in vodstveni delavci šole bi lahko podali dolg seznam argumentov za in proti digitalnemu izobraževanju. Skoraj vsak učitelj/predavatelj bi nam lahko povedal o prednostih kakovostnega digitalnega izobraževanja za učeče se, od razvoja njihovih digitalnih kompetenc, BYOD (prinesi lastno napravo) in povečanja motivacije učečih se za učenje pa vse do personalizacije učenja.

Zato se ne želimo spuščati v podrobno analizo in predstavitev teme, temveč želimo samo povzeti najpomembnejše koristi za učeče se z uporabo naslednje slike, da bi ustvarili skupno razumevanje.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, diagram, pisava

Opis je samodejno ustvarjen

Vir: Kako tehnologija spreminja izobraževanje? Potovanje od table do tipkovnice (apogaeis.com)

Ste se kdaj vprašali, kako bo izgledala šola čez 10 let, če ne bi sledila razvoju digitalnega izobraževanja in pedagogike?

Preden preidete na temo 2 »SELFIE-WBL kot osnova za razvojni načrt«, naredite nalogi 1 in 2.