5. Wdrożenie i ocena DAP opartego na SELFIE WBL

Wprowadzenie

W poprzednich modułach dla kadry kierowniczej pokazaliśmy: 

1) dlaczego ważne jest uzyskanie i rozwijanie zaangażowania współpracowników, nauczycieli, uczniów i instruktorów praktycznej nauki zawodu w analizę przed jej rozpoczęciem. 

2) kiedy warto opracować własne pytania i jak najlepiej to zrobić. Przedstawiliśmy kilka praktycznych pomysłów na przeprowadzenie analizy.

3) Omówiliśmy znaczenie ustalenia priorytetów w interpretacji wyników analizy SELFIE WBL oraz w ustalaniu celów strategicznych w zakresie poprawy kształcenia cyfrowego w Twojej szkole zawodowej.

4) Wreszcie, przekazaliśmy praktyczną wiedzę na temat tworzenia cyfrowego planu działania (DAP) opartego na SELFIE zgodnego ze strategią szkoły.

Teraz chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wdrożyć i zastosować opracowany DAP w praktyce W Państwa placówce. Wdrożenie Cyfrowego planu działania Twojej szkoły należy interpretować jako proces zmian i rozwoju organizacyjnego, gdzie zmiana oznacza m.in. przyrost wiedzy i kompetencji uczestników, poznawanie i stosowanie nowych narzędzi i metod kształcenia, wprowadzanie i stosowanie nowych modeli współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz rozwijanie wartości organizacyjnych.

W tym module skupimy się na trzech następujących tematach:

  1. Jak ocenić, czy szkoła jest gotowa na wdrożenie zaplanowanych ulepszeń i modyfikacji oraz o czym należy pamiętać przygotowując placówkę do zmian? Jak zidentyfikować, zinterpretować i wykorzystać dążenie do zmiany oraz zredukować niechęć do zmian w procesie ich wdrażania?
  2. Jak przygotować się na naturalny opór wobec zmian ze strony nauczycieli i trenerów, jak go rozpoznać i sklasyfikować oraz jak nim zarządzać i/lub przezwyciężyć? 
  3. Wreszcie, w jaki sposób można utrwalić zmianę, aby wpisała się ona w kulturę organizacyjną szkoły, a z biegiem czasu wszystko nie wróciło do poprzedniego stanu? Jakimi narzędziami dysponują dyrektorzy i kadra kierownicza szkoły?

Efekty Kształcenia

Ten moduł sprawi, że:

  • zrozumiesz i rozpoznasz czynniki stymulujące rozwój cyfrowego kształcenia w szkołach zawodowych.
  • zinterpretujesz główne przyczyny oporu ze strony nauczycieli, instruktorów i uczniów przeciwko wdrażaniu Cyfrowego planu działania w Twojej placówce
  • ograniczysz i przezwyciężysz ten opór
  • będziesz sprawnie zarządzać procesem zmian i monitorować jego realizację oraz integrację z kulturą organizacyjną Twojej szkoły.