DODATKOWE ZASOBY

  1. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat analizy czynników przeciwstawnych, obejrzyj poniższy ogólnodostępny materiał wideo

Analiza czynników przeciwstawnych: Wprowadzenie

Ostatni dostęp 14/03/2024

  1. Więcej informacji na temat oporu wobec zmian znajdziesz w poniższym artykule: 

Opór wobec zmian i sposoby zmniejszania oporu w placówkach edukacyjnych

Ostatni dostęp 14/03/2024

https://www.researchgate.net/publication/301292908_Resistance_to_change_and_ways_of_reducing_resistance_in_educational_organizations

  1. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat „Monitorowania i oceny trwających działań oraz wprowadzania niezbędnych zmian w planie działania”, znajdziesz je w rozdziale Projekt zestawu narzędzi do wsparcia innowacji w dydaktyce SELFIE (SELFIE PTK – 612867-EPP -1-2019-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD) pod następującym linkiem (ostatni dostęp: 14.03.2024): https://selfieptk.eu/use-selfie-ptk/step-7/