Podsumowanie

Na tym kończy się nie tylko ten moduł, ale także cały kurs doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej. Jeśli ukończyłeś wszystkie pięć modułów, posiadasz teraz następującą wiedzę:

  • jak uzyskać zaangażowanie nauczycieli, uczniów i instruktorów w zakładzie pracy w przeprowadzanie autoanalizy SELFIE WBL
  • Jak dostosować pytania i jakie wyzwania możesz napotkać podczas przeprowadzania autoanalizy
  • Jak czytać i wykorzystywać wyniki autoanalizy
  • jak nadać priorytet elementom SELFIE WBL i przełożyć wyniki na cele SMART
  • Jak podzielić priorytetowe cele na działania, aby zbudować cyfrowy plan działania

Po tym module wiesz:

  • Jak uzyskać zaangażowanie zainteresowanych w realizację Cyfrowego Planu Działania
  • Jak zarządzać realizacją cyfrowego planu strategicznego jako złożoną zmianą organizacyjną
  • Jak radzić sobie z potencjalnym oporem
  • Oraz jak i co monitorować podczas wdrażania DAP