Ćwiczenie 1

To ćwiczenie jest powiązane z sekcją „Obejrzyj”. Przed przystąpieniem do ćwiczenia obejrzyj film.

Wykonaj analizę czynników przeciwstawnych dla swojej szkoły. Wśród tych czynników uwzględnij korzyści płynące ze zmiany (korzyści dla szkoły i jednostek – korzyści dla ucznia, korzyści dla nauczyciela, korzyści dla kadry kierowniczej).

Zastanów się i zrób listę zewnętrznych/wewnętrznych czynników, które dodatkowo motywują zmianę związaną z rozwojem cyfrowym (pomyśl o ustawodawstwie, oczekiwaniach społecznych lub, jeśli ma to sens, stworzeniu jakiejkolwiek (konkurencyjnej) przewagi nad innymi szkołami lub odwrotnie: wyeliminowaniu niekorzystnej sytuacji) . 

Zidentyfikuj także czynniki (utrudnienia i ograniczenia), które powstrzymują zmiany. 

Jak myślisz, która strona jest silniejsza? Czy sądzisz, że tę zmianę da się wprowadzić, bo czynniki stojące za nią są silniejsze? W jaki sposób można wykorzystać te czynniki, aby ułatwić wprowadzenie niezbędnych zmian? Jak można osłabić czynniki hamujące zmianę?

Poświęć samodzielnie około 10 minut na to zadanie i zrób notatki dla siebie, a następnie poświęć kolejne 20 minut na omówienie wyników ze swoimi współpracownikami: co myślą o wykonalności wprowadzenia tej zmiany?