Ćwiczenie 2

To ćwiczenie jest powiązane z sekcją „Przeczytaj” > Temat 1 Czy jesteś gotowy(a) na zmianę? Przeczytaj zanim wykonasz ćwiczenie.

(Czas 20 minut)

Wybierz instytucjonalne projekty zmiany sposobu kształcenia na wspomagane cyfrowo i skorzystaj z modelu równania zmiany, aby omówić z kadrą kierowniczą szkoły postrzeganie zmiany przez nauczycieli. Co Ty i Twoja kadra kierownicza moglibyście zrobić, aby zwiększyć zaangażowanie nauczycieli poprzez zwiększenie A, B lub C albo zmniejszenie D?