Temat 1: Czy jesteś gotowy(a) na zmianę?

Czy Twoja szkoła jest gotowa na nowe cyfrowe praktyki kształcenia?

Wprowadzenie w szkole złożonych zmian organizacyjnych, takich jak kształcenie wspomagane cyfrowo, wpływa na całą kadrę pedagogiczną, procesy, metody i praktyki kształcenia, istniejącą wiedzę i kompetencje zaangażowanych osób, ale także wartości i kulturę organizacji . Pomyśl o przejściu od podejścia skoncentrowanego na kształceniu do podejścia skoncentrowanego na uczniu: będzie to miało wpływ na wzmocnienie pozycji uczniów, styl zarządzania klasą i szkołą itp. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wprowadzanie zmian nastąpiło tylko wtedy, gdy mamy pewność, że się powiedzie. Aby to osiągnąć, konieczne jest przygotowanie organizacji na zmianę i zadanie sobie pytania, czy nauczyciele i kadra kierownicza szkoły są gotowi na zmianę. Kluczowa jest ocena gotowości szkoły do zmian związanych z uruchomieniem strategii edukacji cyfrowej i na tej podstawie przygotowanie jej do zmian. Może Ci w tym pomóc poniższe narzędzie.

Ta część jest również silnie powiązana z Modułem 1 – – „Wprowadzenie SELFIE WBL w Twojej szkole – angażowanie ekosystemu”.

Pierwsze kroki: równanie zmiany 

Równanie zmiany zostało opracowane jako narzędzie określające co jest potrzebne do zainicjowania procesu zmiany. Zostało opisane przez Richarda Beckharda i Rubina Harrisa w 1977 roku w książce „Organizational Transitions: Managing Complex Change” i jest nadal bardzo przydatne. Choć ma postać równania, to nie jest narzędziem matematycznym – zmiennym nie można nadawać wartości liczbowych. Zapewnia jednak użyteczny sposób przyjrzenia się niezbędnym warunkom określającym  czy zmiana jest akceptowalna. Podstawą tego równania jest proste założenie, że ludzie rzadko są zainteresowani zmianami, chyba że czynniki przemawiające za zmianą przeważają nad kosztami. Oto jego interpretacja:

Jeśli 

A = poziom niezadowolenia jednostki lub grupy z obecnego stanu rzeczy 

B = wspólna wizja lepszej przyszłości jednostki lub grupy.
C = istnienie akceptowalnego, bezpiecznego pierwszego kroku 

są wyższe niż

D = koszty zmiany indywidualnej lub grupowej 

to: 

A x B x C > D

Niezadowolenie x Celowość x Praktyczność > Opór wobec zmiany

(Symbol matematyczny > oznacza „większe niż”) 

Po zastosowaniu równania zmiany w odniesieniu do wdrożenia cyfrowej strategii kształcenia w Twojej szkole możesz stwierdzić, że równowaga pomiędzy A, B i C z jednej strony a D z drugiej jest tak niekorzystna, że zmiana nie jest możliwa. Możesz jednak dostrzec sposoby na zmianę równowagi na swoją korzyść. Twoim zadaniem jest zatem albo zmniejszenie D, czyli postrzeganych kosztów, albo zwiększenie A, B i/lub C.

A ponieważ istnieje mnożnikowa zależność między niezadowoleniem, celowością i praktycznością, jeśli brakuje jednego elementu, taka zmienna będzie miała wartość zero – co oznacza, że cała ta strona równania będzie równa zero.

Zanim przejdziesz do tematu 2 „Zrozumienie oporu i radzenie sobie z nim”, wykonaj ćwiczenie 2.