Temat 3: Ocena i utrwalenie zmiany

Wdrożenie Cyfrowego Planu Działania w Twojej szkole – utrwalenie i monitorowanie zmiany

Wdrażając cyfrowy plan działania (DAP) w swojej placówce, istotne jest utrzymanie kontroli nad całym procesem zmian i zapewnienie jego pomyślnego zakończenia. Należy monitorować i oceniać postęp i wpływ każdego działania poprzez cele SMART wyznaczone podczas procesu planowania (patrz poprzedni Moduł 4), oraz określić poziom osiągnięcia celów SMART, aby sprawdzić czy nie wymagają one zmiany i doprecyzowania.


Ważne jest, aby monitoring był prowadzony systematycznie (w regularnych odstępach czasu) podczas całego procesu zmian, tak aby możliwe było zidentyfikowanie i szybkie zajęcie się potencjalnymi problemami. Ogólna ocena podjętych działań powinna uwzględniać nie tylko wyznaczone cele, ale także korzyści, jakie przyniosły one placówce, jej nauczycielom i uczniom. 

W tym podrozdziale modułu wykorzystano wyniki zastosowania zestawu narzędzi do wsparcia innowacji w dydaktyce – SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit (SELFIE PTK – 612867-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD).

Zanim przejdziesz do Podsumowania, wykonaj ćwiczenie 4.