Temat 2: Zrozumienie oporu i radzenie sobie z nim

W każdej strategii zmiany współpracownicy, których dotyczy zmiana, muszą zmienić sposób postępowania, zdobywać nową wiedzę i ją wykorzystywać. Ponieważ zmiana zmusza ich do wyjścia ze strefy komfortu, pojawienie się w organizacji wyraźnego lub ukrytego oporu wobec zmian jest całkowicie naturalne. W tym rozdziale przyjrzymy się przyczynom oporu i sposobom jego przezwyciężenia. Zadaniem dla Ciebie i Twoich współpracowników nie jest odrzucenie oporu, ale jego zrozumienie i przełożenie na zaangażowanie.

Należy także pamiętać, że tylko część oporu wynika z rzeczywistego konfliktu interesów, większość wynika z problemów komunikacyjnych, nieporozumień lub nieodpowiedniego zarządzania zmianami. 

Zanim przejdziesz do tematu 3 „Zrozumienie oporu i radzenie sobie z nim”, wykonaj ćwiczenie 3.