Ćwiczenie 4 – Ocena zmiany

To ćwiczenie jest powiązane z sekcją „Przeczytaj” > Temat 3 Ocena i utrwalenie zmiany. Przeczytaj zanim wykonasz ćwiczenie.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego materiału wideo na temat ewaluacji procesu zmian i wykorzystania poniższych szablonów do oceny zmian wprowadzonych dzięki Twojemu DAP.

SELFIE PTK MOOC – M4V1 – Jak wdrożyć plan działania oparty na SELFIE i monitorować jego postęp

Ostatni dostęp 14/03/2024

Teraz zapoznaj się z poniższymi szablonami, które pomogą Ci w ciągłym monitorowaniu postępów we wdrażaniu planu działania opartego na SELFIE oraz w oceny wyników i wpływu, jaki wygenerował w odniesieniu do potencjału cyfrowego społeczności edukacyjnej Twojej szkoły.

Jest to zgodne z modelem trzech etapów wdrażania zmian „odwilż-zmiana-ponowne zamrożenie” i będzie przydatne za każdym razem, gdy będziesz planować i wdrażać plan rozwoju sposobu kształcenia w swojej szkole.

1. MONITOROWANIE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA

OBSZAR MONITOROWANIAWSKAŹNIKIDANE Z MONITOROWANIA
METODY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA I ZBIERANIA DANYCHMetody obserwacji postępówsprawdź te, które zdefiniowano w poprzednim kroku; skoryguj, jeśli to konieczne
HARMONOGRAM MONITOROWANIAOdpowiedni harmonogram monitorowania bieżących postępównp. co tydzień, co miesiąc, po zakończeniu określonej czynności lub działań
ASPEKTY DO MONITOROWANIA Wdrożenie planu działania: liczba uczestniczących nauczycieli/uczniów/klasnp. 3 nauczycieli, 4 klasy, 75 uczniów
Poziom postępów działanianp. rozpoczęte, częściowo wykonane, zakończone
Postępy w stronę wcześniej zdefiniowanych celówpatrz poprzednie etapy swojego cyfrowego planu działania
Pojawiające się ułatwienia i przeszkodynp. infrastruktura technologiczna, częste spotkania itp.
Bieżące reakcje zaangażowanych podmiotównp. reakcje na nieformalnych spotkaniach, grupach dyskusyjnych itp.
Bieżące, mierzalne rezultaty np. z poprzedniego kroku metody SMART 

2. OCENA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA

OBSZAR MONITOROWANIAWSKAŹNIKIDANE Z MONITOROWANIA
METODY I NARZĘDZIA OCENYMetody oceny działań/planów zdefiniowanych w poprzednim kroku oraz innych.(np. grupy dyskusyjne, spotkania nieformalne)
HARMONOGRAM OCENYodpowiednie ramy czasowe oceny wdrożenianp. bezpośrednio po zakończeniu (wszystkich) działań, po 1 tygodniu, 2 tygodniach itp. 
ASPEKTY DO OCENYKońcowy poziom zaangażowania w Plan Działań
(nauczycieli/klas/uczniów) 
np. 2 nauczycieli, 4 klasy, 75 uczniów
Ukończenie zadań zawartych w Planie Działanianp. częściowe, całkowite
Osiągnięte kluczowe rezultaty

takie jak:zaobserwowane przez zespół koordynującypostrzegane przez uczestnikówzmierzone (np. poprzez ocenę przez uczniów)
Ostateczne osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych celów zdefiniowanych w poprzednich krokach, łącznie z mierzalnymi wynikami zgodnie z metodą SMART
Kluczowe czynniki ułatwiające oraz przeszkody we wdrażaniu i uzyskiwaniu rezultatównp. częste spotkania, infrastruktura technologiczna, czynniki organizacyjne itp.
Ostateczna reakcja zaangażowanych uczestnikównp. na nieformalnych spotkaniach, grupach dyskusyjnych itp.

3. OGÓLNA OCENA CAŁEGO PROCESU

  • Czy kryteria powodzenia i proces monitorowania planu działania były wystarczające do pomyślnej realizacji działań?
  • Czy nauczyciele byli zaangażowani w ciągły proces dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i działaniami związanymi ze współpracą w odniesieniu do nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych?
  • Czy w szkole rozwinęła się niezbędna kultura stosowania innowacyjnych metod kształcenia przy wsparciu technologii cyfrowych?
  • Czy kierownictwo szkoły aktywnie uczestniczyło w procesie wdrażania, a zwłaszcza wspierało nauczycieli we wprowadzaniu technologii cyfrowych do nauczania?
  • Czy nauczyciele czuli się pewnie i byli wykwalifikowani w wykorzystywaniu technologii cyfrowych i dostosowanych narzędzi dydaktycznych do wspierania nauczania? Czy szkoła zorganizowała lub ułatwiła rozwój zawodowy nauczycieli?
  • Czy plan działania pomógł nauczycielom we wprowadzeniu technologii cyfrowych do kształcenia i oceny umiejętności uczniów?
  • Czy uczniowie mają poczucie, że wdrożenie planu działania zmieniło sposób, w jaki się uczą?
  • Czy nauczyciele/rodzice uważają, że szkoła odniosła korzyści z wdrożenia planu działania?