Cyfrowy Plan Działania oparty na SELFIE WBL

Wprowadzenie

W przypadku strategicznie ważnych zmian, takich jak wdrożenie w placówce planu działania na rzecz rozwoju kształcenia wspieranego cyfrowo, jednym z najważniejszych czynników sukcesu jest zrozumienie przez zainteresowane strony przyczyn, czynników sprawczych i korzyści z pożądanego przyszłego modelu kształcenia w placówce. W międzyczasie uczestnicy procesu powinni zdać sobie sprawę z wad obecnej sytuacji, dowiedzieć się które obszary szkoły zostaną dotknięte na poziomie instytucjonalnym, grupowym i indywidualnym oraz jaki wpływ będzie to miało na nich osobiście. Chodzi o konkretne zalety i wady, dodatkową pracę, dodatkowy wysiłek, robienie czegoś inaczej, uczenie się nowych rzeczy, zwiększanie motywacji uczniów do nauki, wymierną poprawę ich osiągnięć, itp.

Z tych powodów chcemy przedstawić i uczynić Cyfrowy Plan Działania (DAP) oparty na SELFIE WBL bardziej zrozumiałym dla nauczycieli. W tym module skupimy się na czterech następujących tematach:

  1. Zrozumienie strategii i zmiany:
           – kulturę kształcenia w szkole oraz sposób kształcenia;

– korzyści i wyzwania związane z wdrażaniem kształcenia wspomaganego cyfrowo;

– cele i obszary zmian.

  • Przedstawimy system samooceny SELFIE WBL, który zapewnia realistyczny, liczbowy i obiektywny obraz gotowości cyfrowej. Pokrótce wyjaśnimy elementy, unikalne cechy i zalety systemu.
  • Pokażemy sposoby interpretacji wyników ankiety.
  • Poinformujemy co będzie się działo podczas wdrażania instytucjonalnego Cyfrowego Planu Działania.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że:

  • zrozumiesz znaczenie analiz leżących u podstaw instytucjonalnego cyfrowego planu działania, a tym samym strategię instytucjonalną opracowaną na podstawie tej analizy.
  • zrozumiesz i określisz czynniki sprawcze/korzyści instytucjonalnej strategii cyfrowego kształcenia oraz będziesz w stanie interpretować te czynniki i korzyści na swoim poziomie oraz na poziomie indywidualnym – w odniesieniu do uczniów i instruktorów z partnerskich zakładów pracy – jak i instytucjonalnym.
  • poznasz osiem obszarów systemu samooceny SELFIE WBL i zrozumiesz ich wzajemne zależności.
  • będziesz w stanie zinterpretować wyniki raportu SELFIE WBL i na ich podstawie aktywnie uczestniczyć w procesie współtworzenia strategii.