Ćwiczenie 3

To ćwiczenie jest powiązane z sekcją „Przeczytaj” > Temat 2 SELFIE WBL jako podstawa cyfrowego planu rozwoju. Przeczytaj zanim wykonasz ćwiczenie


Odpowiedz na poniższe badania:

Jak oceniasz cyfrową gotowość swojej szkoły w poniższych obszarachsłabośredniodoskonale
Zaangażowanie liderów i kierunek strategii   
Współpraca, tworzenie sieci kontaktów w celu dzielenia się wiedzą, wspólna wymiana informacji o doświadczeń (w szkole/między szkołami)   
Wiedza i kompetencje nauczycieli w nauczaniu cyfrowym   
Wiedza i kompetencje uczniów w nauce cyfrowej   
Wsparcie dla nauczycieli w zakresie wdrażania dydaktyki z użyciem technologii/cyfrowej w klasie    
Dostępność treści cyfrowych i programów nauczania i/lub własny rozwój treści i zasobów cyfrowych   
Wykorzystanie narzędzi i aplikacji cyfrowych w kształceniu (w klasie i w domu), do oceniania i egzaminowania   
Infrastruktura i urządzenia   

Jeśli chcesz dokonać dłuższej samooceny (5 pytań) i poznać wyniki ankiety, kliknij ten link. W ten sposób będziesz mieć także swój wkład w badania prowadzone w ramach naszego projektu.

Formularz : Zrozumienie instytucjonalnego planu działania na rzecz rozwoju cyfrowego opartego na SELFIE

Ostatni dostęp 05/03/2024https://forms.gle/FFsMGuU4o22GoBBZ7