Ćwiczenie 2

To działanie jest powiązane z sekcją „Przeczytaj” > Temat 1 Powód zmiany. Przeczytaj zanim wykonasz ćwiczenie

Stworzenie, wdrożenie i pomyślna realizacja złożonego i wszechstronnego instytucjonalnego cyfrowego planu działania wymaga kompleksowego podejścia dyrektorów szkół i nauczycieli.  Ten rodzaj kompleksowego rozwoju szkoły wymaga stosowania metod rozwoju organizacyjnego i zarządzania zmianą. Proces zawsze rozpoczyna się od analizy kontekstu zmiany.

Aby to zrozumieć

  1. obejrzyj poniższy krótki ogólnodostępny film szkoleniowy, który przedstawia prosty, ale wiele mówiący model złożonej zmiany organizacyjnej, w której będziesz aktywnie uczestniczyć.

WIDEO : Analiza czynników przeciwstawnych: wprowadzenie od Optima Training
              Ostatni dostęp 05/03/2024
              https://www.youtube.com/watch?v=VOF-5ca74kc

  1. Wykonaj analizę czynników przeciwstawnych dla swojej szkoły:
  2. Wśród tych czynników uwzględnij korzyści płynące ze zmiany (korzyści dla szkoły i jednostek – korzyści dla ucznia, korzyści dla nauczyciela, korzyści dla kadry kierowniczej).
  3. Zastanów się i wypisz zewnętrzne/wewnętrzne naciski, które dodatkowo motywują do zmiany związanej z rozwojem cyfrowym. Pomyśl o ustawodawstwie, oczekiwaniach społecznych lub, jeśli ma to sens, o stworzeniu przewagi konkurencyjnej nad innymi szkołami lub odwrotnie: o wyeliminowaniu niekorzystnej sytuacji.
  4. Zidentyfikuj czynniki (utrudnienia i ograniczenia), które powstrzymują zmiany.

Jak myślisz, która strona jest silniejsza? Czy sądzisz, że tę zmianę da się wprowadzić, bo czynniki stojące za nią są silniejsze? W jaki sposób można wykorzystać te czynniki, aby ułatwić wprowadzenie niezbędnych zmian? Jak można osłabić czynniki hamujące zmianę?

  1. Poświęć samodzielnie około 10 minut na to zadanie i zrób notatki dla siebie, a następnie poświęć kolejne 20 minut na omówienie wyników ze swoimi współpracownikami: co myślą o wykonalności wprowadzenia tej zmiany?

Czy jesteś gotowy(a), aby aktywnie zaangażować się w zmianę w oparciu o instytucjonalny cyfrowy plan działania Twojej szkoły?