DODATKOWE ZASOBY

Formularz Zrozumienie instytucjonalnego planu działania na rzecz rozwoju cyfrowego opartego na SELFIE

Ostatni dostęp 05/03/2024

https://forms.gle/FFsMGuU4o22GoBBZ7

Strona internetowa. SELFIE : Narzędzie wspierające naukę w epoce cyfrowej
Ostatni dostęp 05.03.2024
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

Artykuł: Jak technologia zmienia edukację?
Ostatni dostęp 05/03/2024
https://old.apogaeis.com/blog/how-technology-is-changing-education-the-journey-from-whiteboard-to-keyboard/

Strona internetowa. SELFIE Zestaw narzędzi do wsparcia innowacji w dydaktyce (SELFIE PTK)
Ostatni dostęp 05/03/2024
https://selfieptk.eu/