Ćwiczenie 1

To ćwiczenie jest powiązane z sekcją „Przeczytaj” > Temat 1 Powód zmiany. Przeczytaj zanim wykonasz ćwiczenie

Proszę pomyśleć o poprzednim pytaniu w nieco inny sposób:
Jaka byłaby Twoja szkoła za 10 lat, gdyby od dzisiaj nie nastąpiły już w niej żadne cyfrowe innowacje dydaktyczne?
Zachęcamy do włączenia w to ćwiczenie współpracowników, aby przedyskutowali je w grupie i wypracowali wspólne podejście.

Czy Twoja szkoła byłaby atrakcyjna dla uczniów, nauczycieli i międzynarodowych partnerów w ramach programu Erasmus+? Czy Twoja szkoła miałaby wystarczającą liczbę utalentowanych i zdolnych uczniów? Jaki byłby profil i motywacja nauczycieli? Czy chciałbyś/chciałabyś pracować w tej szkole?

Jeśli chcesz, możesz stworzyć tzw. „złożony obraz” (rich picture) wizualizujący sytuację, ale możesz też zapisać swoje przemyślenia przy użyciu notatek.

Mapa myśli utworzona przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania Framindmap https://framindmap.org/

Jesteśmy bardzo ciekawi powstałego podczas ćwiczenia „scenariusza pesymistycznego”. Jeśli przeważy opinia „nie chcę pracować w tej szkole”, to najwyższy czas na opracowanie instytucjonalnej strategii cyfrowego kształcenia oraz zaangażowanie się w jej rozwój.